سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ادبیات متوسطه اول
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1فارسی هشتم (نوبت اول) - خوزستانفارسی پایه هشتم
2فارسی هشتم (نوبت اول) - مازندرانفارسی پایه هشتم
3فارسی هفتم (فصل 1و 2 ) نوروزی _ماسالفارسی پایه هفتم
4فارسی هشتم (فصل 1 و 2)فارسی پایه هشتم
5انشای هفتم (نوبت اول )انشای هفتم
6املای هفتم (نوبت اول )املای هفتم
7انشای هفتم (نوبت دوم )انشای هفتم
8املای هفتم (نوبت دوم )املای هفتم
9آزمون چهارگزینه ای املا کلاس هفتم متوسطه برای تمرین دانش آموزاناملای هفتم
10املای هفتم ، فصل دوم (آقای میرسمیعی)املای هفتم
11املای هفتم ، فصل چهارم (آقای میرسمیعی)املای هفتم
12املای هفتم ، فصل سوم (آقای میرسمیعی)املای هفتم
13انشای هفتم (فصل4-1 )-خانم میرنظامیانشای هفتم
14املای هفتم (فصل4-1 )-خانم میرنظامیاملای هفتم
15املای هفتم - خانم مشکانیاملای هفتم
16املای هفتم ، فصل اول ( آقای میرسمیعی)املای هفتم
17نمونه سوال املای هفتم (برگزیده پایگاه)املای هفتم
18نمونه سوالات نگارش سوم ( برگزیده پایگاه )انشای سوم
19املای هفتم (فصل اول)املای هفتم
20نمونه سوال نگارش سومانشای سوم
21نمونه سوالات انشای سوم (نوبت اول )انشای سوم
22نمونه سوالات انشای سومانشای سوم
23نمونه سوالات املای سوماملای سوم
24نمونه سوالات املای سوم (برگزیده پایگاه )املای سوم
25انشای سوم -فصل های 1-4-5-7انشای سوم
26املای سوم - فصل های 1-4-5-7املای سوم
27انشای سوم ، فصل های 1-4-5-7انشای سوم
28 املا ی سوم ، فصل های 1-4-5-7املای سوم
29املای سوم فصل 1املای سوم
30 انشای سوم فصل 4انشای سوم