سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی ادبیات متوسطه اول
منوی اصلی

طرح درس

طرح درس فارسی هفتم زنگ آفرینش علم زندگانی              
طرح درس فارسی هشتم  ارمغان ایران 1 ارمغان  ایران 2  آزادگی 1 ادبیات انقلاب خوب جهان را ببین  شیر حق  پرچم داران  اسوه نیکو  
طرح درس فارسی نهم